Produktinformation & Behandlingsguide

Før produktet tages i brug
Undgå at afvaske olierede overflader de 2 første uger efter levering, da den biologiske olie skal gennemhærde. Møblet behandles første gang ca. 3 – 4 uger efter modtagelse.

Information vedrørende Ent Cph’s produkter
Træ er et naturmateriale, og møbler af træ vil altid være unikke. Åretegninger og knaster er en del af træets natur, og ikke to træmøbler er helt ens. Træet er i en stadig forandringsproces, der bevirker, at farver og strukturer ændrer sig gennem hele møblets levetid.  Træsorter har farveændringer i begyndelsen, lad alle flader stå̊ udækket de første måneder, så undgås “skjolder” efter vaser, nips mv. Jo mere sollys træet udsættes for, jo hurtigere går processen. Ønsker man træet uforandret, kan processerne sinkes ved at beskytte træet mod sollys og forandringer i luftfugtigheden.

Vand bør kun anvendes i små mængder – tør straks op hvis der spildes, og brug en hårdt opvredet klud til aftørring. Massivt træ kan “arbejde”, når luftens fugtighed skifter, det betyder at fx bordplader kan blive ru, let buede eller sprækker i træet kan åbne sig. Massivt træ bør kunne ”ånde”, så det kan indstille sig efter luftfugtigheden i rummet. Dæk derfor aldrig massive træmøbler med lufttæt materiale som fx plastic eller voksdug mere end 12 timer ad gangen. Kan træet ikke ånde, vil det sprække. Almindelig vellagret og tørret træ er beregnet til en relativ luftfugtighed i rummet på 30 til 60%. Træmøbler bør ikke opbevares i rum, hvor luftfugtigheden er svingende, idet træet “indstiller” sig efter omgivelserne, og ændringer kan ødelægge træet. Undgå derfor uopvarmede lofter, kældre, udhuse og lignende steder. Beskyt træmøblerne mod varme fra gryder, radiatorer og lignende. Brug aldrig indendørs møbler i haven eller på terrassen. Bordben kan smitte af på gulvtæpper, hvis de bliver våde.

Behandling og pleje af oliebehandlede overflader
Rengør altid overfladen inden oliebehandlingen påbegyndes. Til fordeling af olien anvendes en hvid fnugfri klud. Er overfladen småridset puds da med sandpapir P 400 i lidt olie på langs med årene i træet. Aftør omgående med tør klud. Påfør kluden olie og aftør møblet. Olien fordeles i et jævnt fyldigt lag og skal trække i 10-15 minutter. Tør derefter alt overskydende olie væk (køkkenrulle) og eftertør med en ren og tør klud (polér). Gentag behandlingen 4-5 gange årligt eller efter behov.

Hæld aldrig olien ud på møblet og brug aldrig ståluld. Undgå at afvaske olierede overflader de 2 første uger efter levering, da den biologiske olie som tidligere nævnt skal gennemhærde.

ADVARSEL: Vær opmærksom på at oliekluden kan selvantænde ved forkert opbevaring. Destruer oliekluden ved at skylle den op i koldt vand eller opbevar den i lufttæt metal- eller glasbeholder.

Daglig pleje
Aftørring med hårdopvredet klud og omgående eftertørring med tør klud.

Rødvinspletter eller lign.
Gnub forsigtigt pletten med en nylonsvamp vædet i olie. Ved kraftige pletter pudses først med sandpapir P 150 og efterfølgende P 240 og til sidst P 400. Træet er nu ubehandlet og skal olieres, følg ovenstående vejledning. Der hvor man har pudset vil der, især på de mørke træsorter, blive en lys plet, men den vil fortage sig i løbet af nogen tid.

Stearin plet
Lad stearinen størkne og fjern så meget som muligt med en ikke ridsende genstand. Gnub derefter forsigtig pletten med en nylonsvamp vædet i lidt olie. Anvend ikke strygejern/damp da olien ikke tåler kraftig opvarmning.

Anvend ikke strygejern/damp da olien ikke tåler kraftig opvarmning.

Bordben
Vores standard smede bordben i metal tåler ikke at få vand på sig. Hvis bordben får vand på sig kan de ruste og smite af på gulv. Vi anbefaler derfor at bordben ikke kommer i kontakt med vand. Vores specialavede bordben i rustfrit stål eller special pulverlakering tåler vand, her skal der ikke tages hensyn til ovenstående. Vi anbefaler altid at der sættes filtdupper under bordben.